Waarom deze voorwaarden?

We werken duidelijk en correct. Deze algemene voorwaarden zijn voor Content2Rent en de huurder. Komen we iets anders overeen? Dat zetten we eerst op papier.

Waarvoor gelden deze voorwaarden?

Deze voorwaarden gelden voor alle acties tussen de huurder en Content2Rent (denk aan leveringen, afhalingen, transport, aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten).

Voor welke persoon bij de huurder gelden deze voorwaarden?

Voor de afgevaardigde van de huurder die het contract tekent. Hij of zij is 100% aansprakelijk voor het naleven van het contract.

Hoe lang is een offerte geldig?

Eén maand. Bestel tijdig, want zeker in drukke feestperioden daalt de voorraad van ons materiaal snel. De overeenkomst is een feit zodra wij de opdracht bevestigen.

Hoe zit dat met de btw?

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Hoe lang duurt de huur?

Dat staat in de huurovereenkomst of de opdrachtbevestiging van Content2Rent.

Mag je ons materiaal doorverhuren?

Nee, het is je als huurder verboden om het gehuurde materiaal uit te lenen of door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van Content2Rent.

Wat kost het transport?

 • Bestel je voor meer dan 50 euro? Dan is het transport gratis binnen een straal van 15 km rond Lint.
 • Buiten de straal van 15 km bedragen transportkosten 0,75 euro per kilometer.
 • Is je bestelling lager dan 50 euro? Dan betaal je 0,75 euro vanaf de eerste kilometer.

Wanneer leveren we (en komen we ophalen)?

 • We overleggen altijd met jou wanneer we leveren en komen ophalen.
 • Zorg ervoor dat het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip weer klaarstaat voor transport.
 • Anders hebben we het recht een extra factuur op te stellen voor 30% van het al betaalde bedrag, met een minimum van 25 euro.

Wat als er iets stukgegaan is?

 • Zorg goed voor ons materiaal. Vanaf de levering tot de ophaling ben jij als huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.
 • Is er iets stukgegaan? Meld het ons als we het materiaal komen ophalen.
 • Stellen we bij het ophalen de schade zelf vast, dan gaan we ervan uit dat de schade is berokkend door de huurder zelf. Is er sprake van ernstige schade? Dan kunnen we hiervoor een bijkomende factuur voor de huurder opstellen.

Wanneer betaal je?

 • Bij de bestelling: een waarborg, gelijk aan minstens de helft van het totaal gehuurde bedrag.
 • Vóór de levering: ten laatste 2 dagen vóór de huurperiode betaal je de rest. Geen betaling vooraf? Dan leveren we niet.

Wat bij slecht weer?

We zijn in België. Het kan regenen, het kan waaien, het kan onweren. Daarom enkele tips voor de veiligheid van u en uw feestgasten:

 • Stormweer of wind hoger dan 3 à 4 beaufort? Hevige sneeuwval of ander extreem weer? Zorg ervoor dat de tent leeg is.
 • Onweer? Sluit de tent volledig. Anders fungeert ze als windvanger.
 • Zorg ervoor dat iedereen uit de tent is. Content2Rent is niet verantwoordelijk voor mensen die nog in de tent aanwezig zijn en het slachtoffer worden van een ongeval.
 • Wordt erg slecht weer voorspeld? Voor de veiligheid van jou en je gasten kan Content2Rent het contract verbreken zonder enige schadevergoeding tegenover jou als huurder.

Specifiek voor de Starshade-tent kunnen we bij hevige windvlagen (>70km/uur) beslissen om voor ieders veiligheid de tent niet op te stellen. Natuurlijk zijn dit uitzonderlijke omstandigheden. Maar beter voorkomen dan genezen

Wat als je het materiaal niet in ontvangst neemt?

Je haalt het gehuurde materiaal niet af op afgesproken datum? Of je neemt het van ons niet in ontvangst? Content2Rent heeft het recht het minimum forfaitaire bedrag van 50% te behouden.

Kun je een contract annuleren?

Je kunt als huurder het contract annuleren. Stuur ons een mail minstens 7 dagen of vroeger vóór de startdatum van de verhuurperiode.

Hoe ziet dat met risico en aansprakelijkheid?

 • Je bent als huurder altijd aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. Je moet het ons overhandigen in de staat zoals het geleverd was. Je mag in geen geval de landgrenzen overschrijden met het gehuurde materiaal, want dat moet altijd in het land van de verhuurder blijven.
 • Je bent als huurder aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of een andere oorzaak waardoor de goederen onbruikbaar worden. Je moet dan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde vergoeden.
 • Je bent als huurder verplicht schade aan Content2Rent te melden binnen 24 uur nadat de schade is berokkend. Is de schade uit normale slijtage ontstaan, dan word je hiervoor niet verantwoordelijk gesteld.
 • Brandplekken of elke andere schade aan linnen zullen nadien gefactureerd worden. Voor tijdens de huurperiode gebroken porselein of glas kan via factuur een extra kostprijs worden aangerekend van 3 euro per stuk.
 • Content2Rent is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behalve in geval van grove schuld of opzet van onze kant.
 • Als Content2Rent aansprakelijk wordt gesteld, is dat beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraars.
 • De huurder vrijwaart Content2Rent tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Wat met aanpassingsrecht?

Content2Rent heeft altijd het recht deze voorwaarden aan te passen zolang dat niet ten onrechte lopende huurcontracten van huurders in hun nadeel verandert.

En als we het niet eens worden?

Op alle overeenkomsten van Content2Rent is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Als Content2Rent in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, dan is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Content2Rent verschuldigd.